Showing 9 Result(s)
Tips

PHP de juiste manier: Nederlandse datums

Het vertalen van datums binnen PHP kan lastig zijn. Het probleem is dat de DateTime class en date() functie geen ondersteuning bieden voor meertaligheid. Hierdoor moet er gebruik worden gemaakt van alternatieve functies binnen PHP om de datum te kunnen vertalen naar het Nederland. In deze post laat ik drie methodes zien om datums te …

Webontwikkeling

PHP de juiste manier: isset

De isset functie binnen PHP is een functie waarmee je kan controleren of een variable bestaat of niet NULL is. Iedereen met een beetje kennis van PHP is hier wel bekend mee. Dit is naast de if-else-statement een veel gebruikte functie. In het voorbeeld hieronder is te zien hoe de functie isset vaak wordt toegepast. if (isset($_POST['foo'])) …